Auteur: Peter Uitendaal

Financiën eerste jaren Hut van Mie gepubliceerd

De Hut van Mie heeft het financieel overzicht van de jaren 2019 t/m 2022 gepubliceerd.Als eerst wordt een toelichting gegeven op de jaarstukken.Aansluitend zijn cijfers zelf weer daaronder te vinden.

Publicatie Oprichting Energiecoöperatie Hut van Mie U.A.

30 november 2021 In het kader van het voldoen aan de wettelijke regels wordt de akte van oprichting gepubliceerd op de website van de Hut van Mie.De akte is hieronder te vinden.