OVER ONS

De stichting

Hut van Mie is een stichting die eind 2018 is opgericht door een bewoner uit Blaricum en een bewoner uit Laren. We wilden, naar het model van vele energiecoöperaties in Nederland, zelf ook aan de slag in onze dorpen en daarmee daadwerkelijke stappen zetten op het gebied van verduurzaming. Door de schaalgrootte van beide gemeenten leek het ons zinvol één organisatie te vormen voor beide dorpen. Een organisatie van, voor en door bewoners, onafhankelijk en niet gebonden aan commerciele partijen. Een organisatie die alles aanpakt vanuit het bewonersperspectief.

Waarom dit initiatief?

Het klimaat verandert, energieprijzen stijgen, aardgas uit Groningen moet de deur uit en de CO2 – uitstoot moet echt minder. U heeft het vast gehoord, gelezen of gezien. De energietransitie staat voor de deur, mede door het Klimaatakkoord van Parijs. Ook Laren en Blaricum kunnen daar aan bijdragen. En wie zich in de materie heeft verdiept, moet erkennen, het is nodig, hard nodig. Een aantal bewoners van Blaricum en Laren wil niet afwachten wat overheden en bedrijven als taken en kansen zien binnen de energietransitie. We willen zelf als bewoners, samen, het voortouw nemen; in het belang van deze bewoners. Samen kunnen we ook tempo maken, zowel bij de opwekking van energie, als bij de besparing van energie. Veel burgers zien door de bomen het duurzaamheidsbos niet meer. Er is behoefte aan heldere, onafhankelijke informatie en advies en invloed op de impact van de energietransitie op het eigen huis, maar ook op de dorpen Laren en Blaricum.

Doelstelling

We willen samen met de bewoners het volgende oppakken binnen onze dorpen:

1

Kennis vergaren én delen over de energietransitie. Onder andere via voorlichtingsbijeenkomsten per dorp en/of per buurt.

2

Substantieel energie besparen, bijvoorbeeld via energiecoaches en collectieve inkoop van isolatie.

3

Het opwekken van energie, waar mogelijk in coöperatief bezit bijvoorbeeld via de
Postcoderoosen door een rol te spelen bij de keuzes die overheden en bedrijven moeten maken bij de energietransitie in onze eigen dorpen (/wijken/buurten). Mogelijk ook het (coöperatief) opslaan van energie; denk aan buurtbatterijen.

Samenwerking

Hut van Mie wil met organisaties gaan samenwerken. Binnen o.a. deze organisaties bundelen wij met andere lokale energiecoöperaties onze krachten, zowel qua kennis, besparing als met collectief opwekken.

ENERGIE VERBONDEN

Dit doen we nu al met Energie Verbonden, dat in de Gooi-en Vechtstreek de lokale energietransitie ondersteunt vanuit gebruikersperspectief.

ENERGIE VERBONDEN

VEINH

We zijn ook lid van de Vereniging van Energiecoöperaties en Initiatieven in Noord-Holland (VEINH). Hier is veel kennis er ervaring beschikbaar van o.a. coöperaties die al vele jaren lang daken met zonnepanelen en zelfs windturbines exploiteren.

VEINH

HOOM

Ook zijn we aangesloten bij Hoom. Een landelijke coöperatie die mensen en bedrijven bij elkaar brengt en dat o.a. doet door energiecoöperaties te ondersteunen.

HOOM

Team

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een organisatie met 5 bestuursleden, een team van energiecoaches en andere betrokken personen die zich inzetten op specifieke terreinen. Maar uitbreiding blijft nog steeds gewenst, om nog meer zaken te kunnen oppakken.