PROJECTEN

Projecten

Zonnepanelen of isolatie inkopen

De samenwerkende energiecoöperaties in de regio organiseren elk voorjaar en najaar een
collectieve inkoopactie voor zonnepanelen en een voor isolatie. Inzet is een betrouwbaar aanbod, een scherpe prijs en goede service voor bewoners. Wilt u meedoen met een collectieve inkoopactie ga dan naar de actiepagina voor zonnepanelen of voor isolatie. Daar vindt u informatie over de eerstvolgende inkoopactie en kunt u zich inschrijven. Voor isolatie- en installatiemaatregelen zijn ook subsidiemogelijkheden.

BlockBuster

Binnen dit project wordt de focus gelegd op een tweetal kleine buurtjes (één in Laren en één in Blaricum) met ongeveer gelijkvormige huizen. Een van de huizen wordt met medewerking van de bewoner en een externe deskundige partij (Hoom) grondig geanalyseerd. Het resultaat wordt nadien bij een van de overige bewoners in een buurtgesprek aan een aantal buren gepresenteerd en aangevuld met tips voor besparing en verduurzaming voor dit type huizen. Vanwege de maatregelen rondom Corona wordt momenteel gezocht naar een andere vorm aangezien buurtgesprekken voorlopig, naar alle waarschijnlijkheid, niet tot de mogelijkheden gaan behoren. Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland.

Collectieve energieopwekking

Niet alle bewoners kunnen hun eigen dak gebruiken voor  zonnepanelen. Denk aan flatbewoners, schaduwrijke daken, monumentale panden of voor wie de investering een struikelblok is. Daarom worden overal in Nederland vooral grote daken gebruikt voor het opwekken van energie, waarbij investering en opbrengst collectief (door bewoners uit de buurt) wordt opgebracht en terugverdiend. Ook Hut van Mie wil in de juridische vorm van een coöperatie dit pad gaan bewandelen. Een of meer nieuwe alternatieven worden onderzocht. Mocht u kansen zien voor een groot dak, laat het ons weten. Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland.