Folder Energiecoöperatie

Folder Energiecoöperatie

Waarom een energiecoöperatie?
Het klimaat verandert, energieprijzen stijgen, gas moet de deur uiten het milieu moet schoner. U heeft het vast gehoord, gelezen of gezien. De energietransitie staat voor de deur, mede door het Klimaatakkoord van Parijs. Ook Laren en Blaricum kunnen daar aan bijdragen. En wie zich in de materie heeft verdiept, moet erkennen, het is nodig, hard nodig. 

Een aantal bewoners van Blaricum en Laren wil niet afwachten wat overheden en bedrijven als taken en kansen zien binnen de energietransitie.

We willen zelf als bewoners, samen, het voortouw nemen; in het belang van deze bewoners. Samen kunnen we ook tempo maken, zowel bij de opwekking van energie, als bij de besparing van energie. 

Veel burgers zien door de bomen het duurzaamheidsbos niet meer. Er is behoefte aan heldere, onafhankelijke informatie en advies en invloed op de impact van de energietransitie op het eigen huis, maar ook op de dorpen van Laren en Blaricum. 

Daarom het initiatief: een Energiecoöperatie op te richten, van, voor en door de bewoners van Laren en Blaricum. 

Activiteiten
We willen samen met de bewoners alsEnergiecoöperatie hetvolgendeoppakken binnen onze dorpen:

 • Kennis vergaren én delen over de energietransitie. Onder andere via voorlichtings bijeenkomsten per dorp en/of per buurt;
 • Substantieel energie besparen, bijvoorbeeld via energiecoaches en collectieve inkoop van isolatie; en
 • Het opwekken van energie, waar mogelijk in coöperatief bezit bijvoorbeeld via de Postcoderoosen door een rol te spelen bij de keuzes die overheden en bedrijven moeten maken bij de energietransitie in onze eigen dorpen (/wijken/buurten). Mogelijk ook het (coöperatief) opslaan van energie; denk aan buurtbatterijen. 

Achtergrond
Dit initiatief in onze dorpen staat niet op zichzelf. Vele lokale energiecoöperaties zijn ons al voorgegaan in Nederland.

Veelal door lokaal, duurzaam en collectief energie op te wekken, waarbij een ieder direct profijt heeft. Zij richten zich daarnaast ook -in toenemende mate-op kennis delen en energie besparen. Nederland kent een uitgebreid netwerk van (non profit-) organisaties die de energiecoöperaties ondersteunen bij de lokale energietransitie (bijvoorbeeldEnergie Samen, http://energiesamen.nl).

De landelijkeoverkoepelendeorganisaties zitten ook aan de klimaattafels in Den Haag. Met als resultaat dat Nederland streeft naar 50% eigen lokaal bezit bij de opwekking van energie, wat kansen biedt voor bewoners.

De Energiecoöperatie van Laren en Blaricum i.o.wil met deze organisaties gaan samenwerken. Dit doen we nu al met Energie Verbonden (http://energieverbonden.nl/), dat in de Gooi-en Vechtstreek de lokale energietransitie ondersteunt vanuit gebruikers perspectief.

Daarbinnen bundelen wij met andere lokale energiecoöperaties onze krachten, zowel qua kennis, besparing als met collectief opwekken.

Ook meedoen?
Voor de activiteiten van de Energiecoöperatie van Laren en Blaricum is de inzet van de huidige betrokkenen niet voldoende. We zoeken daarom enthousiaste medebewoners van Laren en Blaricum, die mede vorm willen geven aan deze organisatie. Specifieke expertise is daarvoor niet vereist.

Het zouhandig zijn alsookmensen met wat vrije tijd enbepaalde kennis zouden kunnen aanhaken. Denk o.a. aan bewoners met kennis van:

 • de bouw en/of elektrotechniek
 • administratie
 • communicatie
 • financiën
 • recht
 • leden-en fondsenwerving

Daarnaast zijn we op zoek naar bewoners van Laren en Blaricum die als vrijwilliger willen helpen als

 • straat-/buurtcoördinatoren
 • energiecoaches

Een idee is dat straat/buurtcoördinatoren als contactpersonen helpen de energietransitie in hun straat/buurt te initiëren en versnellen.

Energiecoaches helpen individuele bewoners met eerste stappen bij het verduurzamen van de eigen woning. Denk aan:‘wat en hoe te isoleren?’ Energie Verbonden verzorgt hiervoor een korte introductiecursus, ook dit najaar. 

Interesse? Neem contact op!

Tot slot
We gaan van start! De Energiecoöperatie van Laren en Blaricum is op dit moment nog in oprichting. Maar we willen graag een coöperatie worden voor en door alle bewoners van Laren en Blaricum. Alle bewoners zijn dan ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de coöperatie. Niet alleen als vrijwilliger maar ook als lid. 

In het najaar (2018) willen we daarom een of meer bijeenkomsten organiseren, waar we elkaar kunnen ontmoeten en om samen, via de Energiecoöperatie, als bewoners aan de slag te gaan met de energietransitie.

De bijeenkomst(en) zullen in elk geval via de media bekend worden gemaakt. Bent u nu al geïnteresseerd? Stuur ons uw e-mail adres en we houden u op de hoogte. 

Meer wetenof meedoen?Neem contact op met: