Prille Hut van Mie blaast al een aardig partijtje mee in energietransitie

Prille Hut van Mie blaast al een aardig partijtje mee in energietransitie

Uit de Gooi- en Eemlander van 27 januari 2020:

Grappige naam voor een energiecollectief: Hut van Mie. Oudere Laarders denken bij het horen van die naam aan de hut die ooit stond ter hoogte van de poel op de tweesprong Mauvezand/Remiseweg. En daar is de naam dan ook op geïnspireerd. In die hut, op de grens van Laren en Blaricum woonde een energieke vrouw die, mede dankzij steun uit de gemeenschap, met vrijwel niets haar kinderschare groot wist te brengen. Toepasselijk voor een energiecollectief dat samen met de inwoners in beide dorpen de energietransitie vorm wil geven.

Van, voor en door bewoners is de Hut van Mie, net als ieder ander energiecollectief. Samen onderzoeken en oppakken wat je met elkaar kunt doen om te verduurzamen. In het najaar van 2018 van start gegaan en inmiddels behoorlijk op stoom. Daarbij is collectief een beetje geholpen door de wet van de remmende voorsprong. ,,Wij waren laat met de oprichting van zo’n lokaal energiecollectief. Maar dat had een voordeel: wij hoefden het wiel niet mee uit te vinden. Konden bij anderen afkijken wat werkt en wat niet’’, vertelt Blaricummer Peter Uitendaal, bestuurssecretaris van de Hut van Mie.
Hij stond samen met medebestuurslid Patriek Kerkhoff uit Laren aan de wieg van de Hut van Mie, nadat zij beiden hadden geconstateerd dat er in hun dorpen nog geen energiecollectief actief was. De krachten werden gebundeld en aan het einde van datzelfde jaar zag de stichting het levenslicht.

Remmende voorsprong
Dankzij die wet van de remmende voorsprong heeft de prille Hut van Mie in een jaar tijd al behoorlijk wat voor elkaar gekregen. Zo is lokaal en regionaal een netwerk opgebouwd: ,,Zo leuk om te ontdekken hoeveel mensen specifieke deskundigheid in huis hebben en bereid zijn om die te delen.’’ De eerste plannen zijn in de steigers gezet en tien energiecoaches kregen een opleiding.
Deze tien schuiven, als ware zij de buurman of buurvrouw, bij inwoners die daar om vragen aan aan de keukentafel. Zij onderzoeken de verduurzamingsambities van de bewoners en reiken tips aan. Hoe staat het huis in kwestie er qua energiezuinigheid bij? Welke verduurzamingsopties zijn er en waar begin je? Wanneer worden zonnepanelen of warmtepompen rendabel? Op dat soort vragen geven ze antwoord en ze wijzen inwoners de weg bij vervolgstappen. ,,Daarbij vermijden we wel iedere vorm van commercie. Wij verwijzen dus niet naar specifieke leveranciers. Dat laten we aan de regio, die bezig is met het opbouwen van een poule van betrouwbare bedrijven.’’

Opgave
Uitendaal en zijn medebestuursleden zijn actief in niet de meest makkelijke omgeving. ,,Onze dorpen tellen vele grote, oude huizen. Op het gebied van energiebesparing valt hier echt veel te halen met isolatie. Maar dat telt niet mee voor de landelijk opgave om per regio tenminste vijftig procent duurzame energie zelf op te wekken. Dat lijkt hier onhaalbaar.’’, denkt Uitendaal. We zijn immers omgeven door beschermde natuur waar je niet eindeloze velden vol zonnepanelen of een wildgroei aan windmolens kunt wegzetten. Toch zijn wind en zon nu nog de enige echt duurzame alternatieven voor onze energievoorziening. ,,Daar zullen we het, tot er iets beters wordt bedacht, voorlopig mee moeten doen.’’

Slimme projecten
Dus wordt gewerkt aan slimme projecten op dat vlak. Een dak van zonnepanelen boven het parkeerterrein van zwembad De Biezem is daar een van. Ook wordt er gesproken met Almere Wind, die aan de overkant van het Gooimeer vier megawindturbines wil neerzetten ten westen van de A27. ,,Wij onderzoeken of we ons met andere corporaties in de regio over een van die moderne molens kunnen ontfermen. De opbrengst van die molen, vergelijkbaar met die van 35.000 zonnepanelen, zou dan beschikbaar komen voor Gooi en Vechtstreek.’’
De gemeente Blaricum weet de Hut van Mie inmiddels ook te vinden. Zij gaat de corporatie inschakelen bij de ’exploitatie’ van de zonnepanelen op de geluidswal langs de A27 ter hoogte van de Blaricummermeent. Nu de haalbaarheid daarvan is onderzocht en bevestigd, is het wachten op de aanleg. Zodra dat is gebeurd gaan de panelen energie opwekken voor bewoners van huizen die voor zonnepanelen onrendabele daken hebben. ,,Zo’n aanpak sluit aan bij het landelijke Klimaatakkoord; alles wat lokaal wordt opgewekt, wordt lokaal eigendom. We denken er in 2021, 2022 te kunnen beginnen.’’

Blockbusters
Een project waarmee in het kader van energiebesparing snel slagen kunnen worden gemaakt is ’Blockbusters’. ,,Daarvoor hebben we in eerste instantie twee wijken uitgezocht waarin veel met elkaar vergelijkbaar huizen staan: de Bouwvenen in Blaricum en het wijkje tussen Eemnesserweg, Gooiergracht en Evertas in Laren. In beide wijk nemen we één huis als voorbeeld. We zoeken uit wat daarvoor de meest optimale verduurzamingsmaatregelen zijn en delen dat met alle andere bewoners.’’

Druk met allerhande projecten, schieten er andere dingen wel eens bij in. Zo is de werving van extra handjes nog onvoldoende van de grond gekomen en wordt nu pas gewerkt aan een eigen website.

Informatieavonden
Een van de dingen die nu veel tijd vergt is het verzoek van Blaricum om twee informatieavonden te beleggen waarin inwoners worden bijgepraat over de energietransitie. ,,Op 27 februari wordt de eerste avond gehouden voor de Bijvanck in het scholencomplex aan de Levensboom. Op 30 maart is het oude dorp aan de beurt met een samenkomst in De Blaercom. Uitendaal: ,,Daar maken we graag tijd voor. Het worden avonden waar we informatie geven en kennis uitwisselen. En daar gaat het allemaal om. ,,Elkaar helpen om klaar te zijn voor de toekomst. Laat het je niet overkomen. We moeten het heft in eigen hand nemen. Zuinig zijn op wat we hebben. Voor onszelf, maar vooral ook voor onze kinderen en kleinkinderen.’’

Zolang er nog gewerkt wordt aan de website van de Hut van Mie is het energiecollectief per mail bereikbaar via secretaris Peter Uitendaal en voorzitter Liselotte Smorenburg. Meer info over energiecollectieven in de regio is te vinden op: energieverbonden.nl.